Genel Kitap

OKUDUĞUNUZDA HAYATIN ANLAMINI SORGULATAN KİTAPLAR

Özellikle 19. yüzyılın sonuna doğru ve 20. yüzyılın büyük bölümünde edebiyat ve felsefe birlikte  yol aldı. Büyük yazarlar felsefi sorunları birer sanatçı kişiliğiyle irdelerken, filozoflar ise felsefi görüşlerini edebi biçimde aktardılar. Bu durumun sonucu olarak da “felsefi roman” olarak adlandırılan yeni bir tür ortaya çıktı. Aşağıdaki listede bu konuda değerlendirebilecek edebi ve felsefi açıdan çok sağlam kitaplar ile karşılaşacaksınız. Bir nevi insanı sarsan kitaplarla..

“Yabancı” – Albert Camus

Yabancı Albert Camus

Nobel Edebiyat Ödüllü Fransız felsefeci ve edebiyatçı Albert Camus’nün, Saçma (Absürd) felsefesini anlattığı ünlü eseridir.

Kitabın olay örgüsünde her şey çok kısa bir zaman aralığında gerçekleşir: Cezayir’de rastlantısal biçimde bir Arap’ı öldüren orta sınıf üyesi bir Fransız olan Meursault, kendisini adım adım ölüme götüren süreci tamamen kayıtsız biçimde izler ve bekler.

Yapıtta Meursault kendine, topluma, hayata ve ölüme dahi kayıtsız kalacak biçimde, tüm varoluşa yabancılaşması yalın ve anlaşılabilir bir dille okuyucuya anlatılır.

“Suç ve Ceza” – Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

Suç ve Ceza

Dostoyevski’nin en bilinen ve en çok okunan romanı olan “Suç ve Ceza“, fakir bir hukuk fakültesi öğrencisi olan Raskolnikov’un tefeci bir kadını ve kardeşini öldürmesiyle başlar ve ilerler.

Dostoyevski’nin ahlâk, suç, ceza, masumiyet, iyilik ve kötülük, Tanrı ve din gibi önemli konuları ve kavramları işlediği metafizik romanlarından bir diğeridir Suç ve Ceza..

“Anna Karenina” – Lev Nikolayeviç Tolstoy

"Anna Karenina" - Lev Nikolayeviç Tolstoy

Dünya edebiyatının en önemli eserlerinden biri kabul edilen yapıt, aşk, evlilik ve ihanet gibi olgular etrafında etik, ahlâki değerler, gerçek felsefe ve spiritüalizm gibi felsefi konu ve sorunları tartışıyor. Dili ve anlatımı oldukça akıcı olan bu roman hala en çok okunan ve en çok satan popüler kitaplar arasındadır.

“1984” – George Orwell

1984 george orwell
1984 george orwell

Romanın distopik evreninde bizlere merkezi tek partinin yönetiminde korku, propaganda ve beyin yıkama aktiviteleri ile halkın sürekli yönlendirilmesi ve baskı altında tutulması açık bir şekilde anlatılmaktadır.

Kitap komünizm ve faşizm gibi totaliter rejimlere karşı sağlam bir eleştiridir. Roman daha sonra oldukça ünlenecek olan “Büyük Birader” kavramını da içermektedir.

“İvan İlyiç’in Ölümü” – Lev Nikolayeviç Tolstoy

İvan İlyiç'in Ölümü – Lev Tolstoy

İvan İlyiç’in Ölümü, son günlerinde ölümle önce mücadele eden, daha sonra çaresizce kendisini ona bırakan bir adamın yaşadıklarını tüm açıklığıyla anlatır. Yüksek rütbeli bir yargıç olan İvan İlyiç, iyi ve rahat bir hayat yaşadığını düşünür; ancak hasta yatağında ölümün giderek  yaklaştığını anladıkça, yavaş yavaş aslında ne kadar boş ve anlamsız bir ömür sürmüş olduğunu fark eder.

“Karamazov Kardeşler” – Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

Karamazov Kardeşler

Dünyadaki en büyük romancıların başında gelen Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin metafizik romanlarının belki de en büyüğü ve en dolusu olan “Karamazov Kardeşler” hayata, ölüme, Tanrıya, insan ilişkilerine, özgürlüğe, ideolojilere dair muazzam sorgulamalarla ve betimlemelerle  dolu bir çok büyük bir yapıttır.

Leave a Comment